DPO1837/2000
ID intern unic:  289240
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1837
din  27.12.2000
privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Nikolai SAVOSTIN
Publicat : 31.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 166
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie şi contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi morale, domnului Nikolai SAVOSTIN, preşedinte al Centrului Obştesc din Moldova "Moştenirea lui A. Puşkin", i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI
Chişinău, 27 decembrie 2000.
Nr. 1837-II.