DPO1842/2004
ID intern unic:  289253
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1842
din  02.06.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Vladimir DRAGOMIR
Publicat : 11.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 091     art Nr : 492
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul învăţămîntului, contribuţie substanţială la perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Vladimir DRAGOMIR, preşedinte al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, tineret şi mijloace de informare în masă a Parlamentului, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA            Vladimir VORONIN
Chişinău, 2 iunie 2004.
Nr. 1842-III.