DPO1853/2001
ID intern unic:  289276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1853
din  12.01.2001
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vasile LANCIU
Publicat : 18.01.2001 în Monitorul Oficial Nr. 005
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese în activitatea editorială şi poligrafică, contribuţie substanţială la implementarea metodelor avansate de organizare a muncii şi merite în diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate, domnului Vasile LANCIU, vicedirector general al Firmei "Baştina-RADOG", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI
Chişinău, 12 ianuarie 2001.
Nr. 1853-II.