DPO1863/2004
ID intern unic:  289300
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1863
din  17.06.2004
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 25.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 535
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani următorii:
ANDRONIC Adela   - la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău
BURDUJAN Gheorghe   - la Judecătoria Basarabeasca
DIACONU Mihail     - la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
MELNICIUC Oleg   - la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău
MOVILĂ Vitalie     - la Judecătoria Cahul
ŢURCAN Ion     - la Judecătoria Centru, municipiul Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Vladimir VORONIN
Chişinău, 17 iunie 2004.
Nr. 1863-III.