DPO1868/2001
ID intern unic:  289308
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1868
din  24.01.2001
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 01.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 11-13     art Nr : 47
În temeiul art. 116 alin. (2) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 7 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător următorii:
STRATULAT Galina   - la Curtea de Apel
BOICO Victor           - la Tribunalul municipiului Chişinău
IOVU Gheorghe         - la Tribunalul municipiului Chişinău
CEORNEA Valeriu     - la Tribunalul municipiului Bălţi
CLIM Eugeniu            - la Tribunalul municipiului Bălţi.


     
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI


     Chişinău, 24 ianuarie 2001.
Nr. 1868-II.