DPO1870/2004
ID intern unic:  289315
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1870
din  19.06.2004
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 25.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 537
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă de susţinere a categoriilor socialmente vulnerabile ale populaţiei şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Zinaida CEBAN       - asistentă medicală superioară la Centrul
             Republican de Reabilitare a Invalizilor,
            Veteranilor Muncii şi Războiului, satul Cocieri,
            raionul Dubăsari;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Maria DOBROVOLSCHI   - bucătar-şef la Casa-Internat pentru Copii cu
            Deficienţe Mintale, oraşul Orhei
domnului Victor DUMBRAVA     - inginer-protezist la Centrul Republican
            Experimental Protezare, Ortopedie şi
            Reabilitare, municipiul Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 19 iunie 2004.
Nr. 1870-III.