DPO1872/2004
ID intern unic:  289319
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1872
din  21.06.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Michael ZICKERICK
Publicat : 25.06.2004 în Monitorul Oficial Nr. 100     art Nr : 539
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru remarcabila contribuţie la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor dintre Republica Federală Germania şi Republica Moldova, domnului Michael ZICKERICK, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 21 iunie 2004.
Nr. 1872-III.