DPO1873/2004
ID intern unic:  289321
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1873
din  24.06.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor ZLACEVSKI
Publicat : 02.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 105     art Nr : 566
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în organele administraţiei publice, activitate diplomatică prodigioasă şi contribuţie substanţială la promovarea politicii externe a statului, domnului Victor ZLACEVSKI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Romînia, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 24 iunie 2004.
Nr. 1873-III.