DPO1876/2001
ID intern unic:  289326
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1876
din  30.01.2001
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Eugen MAMOT, Teodor ŢURCAN şi doamnei Alexandra STICI
Publicat : 08.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 54
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei corale, contribuţie substanţială la afirmarea valorilor spirituale naţionale şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului Eugen MAMOT        - director artistic
şi dirijor al Studioului Muzical-Coral
                                                      "Lia-Ciocîrlia", Chi
şinău;
Medalia "Meritul Civic"
    domnului Teodor
ŢURCAN     - conducător al Formaţiei Corale "Doina Nistrului",
                                                       Rezina;
Titlul onorific "Om Emerit"
    doamnei Alexandra STICI         - conducător al Formaţiei Corale "Codreanca",
                                                        Orhei.


      PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI


     Chi
şinău, 30 ianuarie 2001.
Nr. 1876-II.