DPO1876/2004
ID intern unic:  289327
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1876
din  24.06.2004
privind conferirea de distincţii de stat domnului Leonid BABII şi doamnei Valentina RUSU
Publicat : 02.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 105     art Nr : 567
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă prodigioasă în domeniul industriei prelucrătoare, contribuţie substanţială la reutilarea tehnică a întreprinderii şi merite în extinderea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii ei, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Leonid BABII   - manager la Societatea pe Acţiuni "Barza Albă"
         din municipiul Bălţi;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Valentina RUSU   - muncitoare la Societatea pe Acţiuni "Barza Albă"
        din municipiul Bălţi.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 24 iunie 2004.
Nr. 1876-III.