DPO1877/2001
ID intern unic:  289328
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1877
din  30.01.2001
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Anatoli FISUN
Publicat : 08.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 55
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, contribuţie substanţială la reutilarea tehnică a întreprinderii, la diversificarea sortimentelor şi la îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate, domnului Anatoli FISUN, director general al Societăţii pe Acţiuni "Floarea Soarelui" din Bălţi, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".


PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                              Petru LUCINSCHI


            Chi
şinău, 30 ianuarie 2001.
Nr. 1877-II.