DPO1877/2004
ID intern unic:  289329
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1877
din  24.06.2004
privind conferirea de distincţii de stat domnului Mihail BUCIUCIANU şi doamnei Lidia GĂINĂ
Publicat : 02.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 105     art Nr : 568
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate ştiinţifică prodigioasă în domeniul selecţiei şi seminologiei, contribuţie substanţială la implementarea tehnologiilor intensive de cultivare a culturilor de cîmp şi sporirea productivităţii lor, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Mihail BUCIUCIANU     - colaborator ştiinţific coordonator la Institutul
            de Cercetări pentru Culturile de Cîmp
            "Selecţia", Bălţi;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Lidia GĂINĂ       - colaborator ştiinţific superior la Institutul de
            Cercetări pentru Culturile de
            Cîmp "Selecţia", Bălţi.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 24 iunie 2004.
Nr. 1877-III.