DPO1880/2001
ID intern unic:  289337
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1880
din  02.02.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 08.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 14-15     art Nr : 58
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea  energeticii şi contribuţie substanţială la lichidarea consecinţelor calamităţii naturale care a afectat republica în noiembrie 2000 se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" domnilor:
    Vasili DOLGHI               - inginer-şef la Filiala "Reţelele Electrice de Tensiune Înaltă Nord"
        a Întreprinderii de Stat "Moldelectrica"
    Nicolae SANDU             - şef de sector la Societatea pe Acţiuni "Electrocon"
    Mihail ZAMŞA               - şef al Filialei Criuleni a Societăţii pe Acţiuni "Reţelele Electrice"
                                             din municipiul Chişinău;
Medalia "Meritul Civic" domnilor:
    Nicolae ADAJENIUC     - şofer la Filiala Donduşeni a Societăţii pe Acţi
uni "RED
                                               Nord-Vest"
    Serafim BELIVAC          - maistru la Filiala Orhei a Societăţii pe Acţiuni "Reţelele electrice
                                              de distribuţie Centru"
    Tudor BLAŞCO             - şofer la Filiala Briceni a Societăţii pe Acţiuni "RED Nord-Vest"
    Grigore BOŢAN             - şofer la Filiala "Reţelele Electrice de Tensiune Înaltă Centru" a
       Întreprinderii de Stat "Moldelectrica"
    Petru CICHIR                 - şofer la Întreprinderea de Stat "Autoelectrotrans"
    Serghei DEREN              - şef de serviciu la Filiala "Reţelele Electrice de Tensiune Înaltă
         "Nord-Vest" a Întreprinderii de Stat "Moldelectrica"
    Alexei GORNEA            - inginer-şef la Filiala Rezina a Societăţii pe Acţiuni "RED-Nord"
    Igor GUŢU                     - inginer la Filiala Soroca a Societăţii pe Acţiuni "RED Nord-Vest"
    Vladimir IACUBA           - director-manager al Societăţii pe Acţiuni "
Electrocon"
    Igor LOGHINOV            - maistru principal la Întreprinderea de Stat "Energoreparaţii"
    Ion MUSTEAŢĂ             - director adjunct al Societăţii pe Acţiuni "RED-Nord"
    Anton POZDIRCĂ          - director al Filialei Şoldăneşti a Societăţii pe Acţiuni "RED-Nord"
    Iurie R
UDINSCHI           - director al Filialei Floreşti a Societăţii pe Acţiuni "RED-Nord"
    Filip VASILCOVSCHI    - director-manager al Societăţii pe Acţiuni "Armo-Beton".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                    Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 2 februarie 2001.
    Nr. 1880-II.