DPO1881/2001
ID intern unic:  289339
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1881
din  07.02.2001
privind conferirea titlului onorific "Om Emerit"
Publicat : 15.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 16-18     art Nr : 61

     În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
     Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic
. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, succese în activitatea de creaţie şi contribuţie substanţială la afirmarea valorilor spirituale naţionale, se conferă titlul onorific "Om Emerit":
    domnului
    Feodosie BERGHI           - şef al Direcţiei Judeţene Cultură Tighina
    domnului
    Grigo
re DOLINŢĂ          - specialist principal la Ministerul Culturii
    doamnei
    Maria PAVLIOGLO        - specialist principal la Uniunea Muzicienilor
    domnului
    Andrei SURUCEANU     - şef al Direcţiei Judeţene Cultură Orhei
    doamnei
    Zinaida ŢĂRNĂ               - şef de secţie la Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină".

        PREŞEDINTELE
        REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI

        Chişinău, 7 februarie 2001.
        Nr. 1881-II.