DPO1884/2001
ID intern unic:  289345
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1884
din  08.02.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 15.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 16-18     art Nr : 64
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul culturii fizice şi sportului, merite în dezvoltarea mişcării olimpice naţionale şi contribuţie substanţială la pregătirea unor sportivi de performanţă, se conferă:
"Ordinul Republicii"
    domnului Petru GOZUN      - preşedinte al Federaţiei de Dans Sportiv;
Ordinul "Gloria Muncii"
    domnului Petru CADUC      - membru al Comitetului Naţional Olimpic
    domnului Petru MARTA      - antrenor-profesor la Liceul-Internat Republican cu Profil
                                                  Sportiv;
Medalia "Meritul Civic"
    domnului Mihai ILINCIUC  - director al Clubului Republican Sportiv "Olimpia"
    domnului Nikolai ORIOL     - antrenor al Lotului Naţional de Lupte Libere
    domnului Nicolae PIATAC  - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni "Stadionul Republican"
    doamnei Elmira
    SCRIPCENCO                   - membru al lotului olimpic de şah;
Titlul onorific "Om Emerit"
    domnului Mihai
    CATRINESCU                   - specialist-coordonator în problemele
                                                  sportului la Primăria municipiului Orhei
    domnului Gheorghe
    CUHARSCHI                     - director al Şcolii Sportive Specializate de Atletism nr. 3,
                                                   Chişinău
    domnului Constantin
    GHERBOVEŢ                    - preşedinte al Clubului pentru Cultură Fizică
                                                 şi Sport "Spicul", Sîngerei, judeţul Bălţi.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA           Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 8 februarie 2001.
    Nr. 1884-II.