DPO1887/2001
ID intern unic:  289351
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1887
din  14.02.2001
privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Pavel DUBALARI, Gheorghe LUCHIAN
şi Simion PETROVICI
Publicat : 22.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 72
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul cooperaţiei de consum, merite deosebite în dezvoltarea infrastructurii social-economice şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Pavel
DUBALARI               - preşedinte al Consiliului de Administraţie al
                                     Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
                                       Titlul onorific "Om Emerit"
d
omnului Gheorghe      - preşedinte al Cooperativei de
LUCHIAN                    Producţie şi Consum Vorniceni, judeţul Chişinău
domnului Simion           - director al Colegiului Cooperatist
PETROVICI                  din Moldova.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                          Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 14 februarie 2001.
    Nr. 1887-II.