DPO1893/2001
ID intern unic:  289366
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1893
din  19.02.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 22.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 75
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi participare activă la viaţa obştească, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
CEREVATÎI Victor           - primar al satului Grimăncăuţi, judeţul Edineţ
MARINCIUC Nicolae      - şef adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova
PRIPA Ion  
- primar al satului Pelinia, judeţul Bălţi;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
APOSTOL Anghelina         - viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei
BERZOI Antonina              - director al Arhivei Naţionale
BOCEARNIKOVA
Valentina                            - primar al satului Ferapontievca, U.T.A. Găgăuzia
BUTNARU Alexandru       - primar al comunei Boldureşti, judeţul Ungheni
BUTUCEL Silvia                - primar al comunei Micleşti, judeţul Chişinău
CHIPERI Ion                      - primar al satului Copceac, judeţul Tighina
CURMEI Efim                    - primar al comunei Vălcineţ, judeţul Ungheni
GURGUROV Nikolai         - primar al satului Corten, judeţul Taraclia
MAXIAN Ion                     - director general al Centrului Naţional de Standardizare,
                                             Metrologie şi Certificare
PAVLOV Anastasie            - primar al comunei Plop, judeţul Edineţ
PÎNZARU
Anatolie             - primar al comunei Cremenciug, judeţul Soroca
POPA Constantin                - primar al satului Bravicea, judeţul Orhei
REVENCO Zinaida             - şef de secţie la Serviciul de Stat de Arhivă
ŢARAN Nicanor                 - consultant principal în Direcţia economie a Cancelarie
i de Stat
VLAS Nicolae                     - primar al comunei Sărata-Galbenă, judeţul Lăpuşna.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                  Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 19 februarie 2001.
    Nr. 1893-II.