DPO1897/2001
ID intern unic:  289374
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1897
din  22.02.2001
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Nicolae DOLGHI
Publicat : 01.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 25-26     art Nr : 85
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii şi merite deosebite în perfecţionarea procesului curativo-profilactic, domnului Nicolae DOLGHI, director general al Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                          Petru LUCINSCHI

Chişinău, 22 februarie 2001.
Nr. 1897-II.