DPO1906/2001
ID intern unic:  289397
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1906
din  28.02.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 06.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 27-28     art Nr : 96
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în promovarea transformărilor social-economice, contribuţie la perfecţionarea activităţii de dirijare a producţiei şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" domnilor:

Vladimir BOGORAD     - director al Institutului de Cercetări Ştiinţifice
  "RIF-ACVAAPARAT", Bălţi
Valeriu CANŢER          -director general al Societăţii pe Acţiuni
"BAS-APARAT", Chişinău;
 Medalia "Meritul Civic" domnilor:
Nicolae COTELEA        - director al Societăţii pe Acţiuni "Agromaşina", Chişinău
Anatoli COŢAGA          - director al Societăţii cu Răspundere Limitată "Calmo"
,
   Rezina
Nikolai NEDEOGLO     - director al Societăţii pe Acţiuni "Uzina de Utilaj Electrotermic",
    Ceadîr-Lunga;
                       Titlul onorific "Om Emerit" domnilor:
Vladislav KUTÎRKIN    - consilier al preşedintelui Consiliului Băncii Comerciale
                                        Acţionare "Banca Socială"
 Piotr SOLOMAHA        - şef de direcţie la Ministerul Economiei şi Reformelor.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                  Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 28 februarie 2001.
    Nr. 1906-II.