DPO1910/2001
ID intern unic:  289408
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1910
din  05.03.2001
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 06.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 27-28     art Nr : 100
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 7 alin. (1) şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani, următorii:
BALMUŞ Svetlana   - la Judecătoria de sector Nisporeni
GOLBAN Radu        - la Judecătoria de sector Făleşti
PODLISNIC Nelea   - la Judecătoria de sector Rîşcani.

      PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 5 martie 2001.
Nr. 1910-II.