DPO1914/2001
ID intern unic:  289415
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1914
din  12.03.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 15.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 29-30     art Nr : 105
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor: 
ONICI Vladimir                 - conducător de brigadă în Societatea cu
                                                                               Răspundere Limitată"Crocmaz Agro",
                                                                               judeţul Tighina
PROZOROVSCHI Boris   - director al Societăţii cu Răspundere
                                                                                Limitată"Bitav-Prim", judeţul Bălţi;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
APRUDA Panfil                 - şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi
                                                                               Industriei Prelucrătoare
CARABADJAC Irina        - operator la Societatea pe Acţiuni "Iahnî",
                                                                                U.T.A. Găgăuzia
CIOBANU Nicolae           - director al Societăţii cu Răspundere
                                                                                Limitată "Valea Viilor", judeţul Lăpuşna
DADU Constantin              - director ştiinţific al Institutului de
                                                                                Cercetări pentru Pomicultură
GOLOVCENCO Nicolai   - conferenţiar universitar la Universitatea
                                                                                Agrară de Stat din Moldova
PAPUC Semion                 - preşedinte al Societăţii cu Răspundere
                                                                                 Limitată "AgroSAVVA" judeţul Chişinău
PENCOV Mihail                - preşedinte al Concernului Republican
                                                                                pentru Gospodărirea Apelor "Apele
                                                                                Moldovei"
ŞEPTELICI Tudor              - director al Societăţii pe Acţiuni
                                                                                "Codreanca", judeţul Ungheni.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 12 martie 2001.
    Nr. 1914-II.