DPO1915/2001
ID intern unic:  289417
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1915
din  13.03.2001
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
Publicat : 15.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 29-30     art Nr : 106
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în înfăptuirea reformelor economice, modernizarea procesului de producţie şi diversificarea sortimentelor şi serviciilor, se conferă Ordinul "Gloria Muncii" domnilor:
Nicolae BODUR                   - director general al Societăţii pe Acţiuni
                                                                                  "Viorica-Cosmetic"
Alexandru CIUGUREANU   - director general al Asociaţiei Naţionale
                                                                                     a Producătorilor
Leonid GRIGORIEV             - director general al Întreprinderii Mixte
                                                                                  "Fabrica de drojdii din Chişinău" S.A.
Gheorghe JURAVELI            - director general al Societăţii pe Acţiuni
                                                                                    "Moldova-Tur"
Simion LEVA                         - director general al Societăţii pe Acţiuni
                                                                                   "Aroma"
Corneliu SCUTELNICU        - director general al Societăţii pe Acţiuni
                                                                                   "Giuvaier".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                           Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 13 martie 2001.
    Nr. 1915-II.