DPO1916/2001
ID intern unic:  289419
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1916
din  13.03.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 22.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 122
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de apreciere pentru acţiunile de binefacere şi de sponsorizare desfăşurate, se conferă:
                                                                          Ordinul "Gloria Muncii"
   
doamnei Ursula HONECK  - preşedinte al Organizaţiei "Hilfe fur 
                                                  Osteuropa", Republica Federală Germania
    domnului Anatol JOSANU  - preşedinte al Companiei "JAS GROUP";
                                                                           Medalia "Meritul Civic"
   
domnului Valeriu GHEREG  - preşedinte al Fundaţiei Medicale din
                                                  Moldova 
 
   doamnei Monica Ursula
    IAHNCKE                           - vicepreşedinte al Concernului "Iahncke",
              Republica Federală Germania
    domnului Leszek
    LAZOVSKI                         - preşedinte al Organizaţiei de Caritate
                                                  "Hevra", Republica Polonă
    domnului Florin
     PINDIC-BLAJ                     - preşedinte al Fundaţiei Creştine de
                                                    Caritate "Micul Samaritean"
    domnului Ion
    SIREŢEANU                        - director al Colegiului Privat "Socrate"
    doamnei Larisa STATI           - director executiv al Grupului Industrial
                                                  -Financiar  "ASCOM" S.A.

     PREŞEDINTELE
     REPUBLICII MOLDOVA                                 Petru LUCINSCHI

     Chişinău, 13 martie 2001.
      Nr. 1916-II.