DPO1918/2001
ID intern unic:  289423
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1918
din  14.03.2001
privind conferirea Ordinului "Ştefan cel Mare"
domnului Pavel CREANGĂ
Publicat : 22.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 123
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în edificarea şi consolidarea Armatei Naţionale, contribuţie substanţială la apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi activitate intensă în vederea adaptării sociale a veteranilor războiului din Afganistan, domnului Pavel CREANGĂ, general de divizie în rezervă, i se conferă Ordinul "Ştefan cel Mare".

     PREŞEDINTELE
     REPUBLICII MOLDOVA                           Petru LUCINSCHI

     Chişinău, 14 martie 2001.
      Nr. 1918-II.