DPO1919/2001
ID intern unic:  289425
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1919
din  14.03.2001
privind conferirea "Ordinului Republicii"
domnului Mihai DOLGAN
Publicat : 22.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 124
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea artei muzicale, pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie şi contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale naţionale, domnului Mihai DOLGAN, director artistic al Formaţiei "Noroc", i se conferă "Ordinul Republicii".

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                             Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 14 martie 2001.
    Nr. 1919-II.