DPO1919/2004
ID intern unic:  289426
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1919
din  19.07.2004
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului
Ivan DEMCENCO
Publicat : 23.07.2004 în Monitorul Oficial Nr. 119     art Nr : 654
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în fondarea şi dezvoltarea industriei materialelor de construcţie, pentru contribuţie substanţială la sporirea eficienţei producţiei şi activitate organizatorică şi de raţionalizare prodigioasă, domnului Ivan DEMCENCO, preşedinte al Concernului Republican de Producţie al Industriei Materialelor de Construcţie "Inmacom", i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 19 iulie 2004.
Nr. 1919-III.