DPO1922/2001
ID intern unic:  289432
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1922
din  19.03.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 22.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 31-34     art Nr : 125
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea literaturii şi contribuţie substanţială la afirmarea valorilor spirituale naţionale, se conferă:
            
                                      "Ordinul Republicii"
     domnului Aureliu BUSUIOC     - scriitor;
  Ordinul "Gloria Muncii"
     doamnei Eugenia DAVID     - scriitoare;
  Titlul onorific "Maestru al Literaturii"
     domnului Arcadie SUCEVEANU   - scriitor.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                            Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 19 martie 2001.
    Nr. 1922-II.