DPO1925/2001
ID intern unic:  289438
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1925
din  20.03.2001
privind conferirea de distincţii de stat doamnei
Sofia PEREV şi domnului Ghenadie TOLPINSCHI
Publicat : 29.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 133
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Repubilcii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţămîntului, contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă:
                                     Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Sofia PEREV   - conferenţiar universitar la Universitatea Pedagogică de Stat
                                        "Ion Creangă";
                                    Medalia "Meritul Civic"
domnului Ghenadie
TOLPINSCHI                - director al Şcolii Medii nr. 21, Chişinău.

 
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                              Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 20 martie 2001.
Nr. 1925-II.