DPO1926/2001
ID intern unic:  289440
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1926
din  20.03.2001
privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă"
Publicat : 29.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 35-36     art Nr : 134
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artelor plastice, contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale naţionale şi înaltă măiestrie artistică, doamnei Elena BONTEA şi domnilor Leonid POPESCU şi Ghenadie
TACIUC, artişti plastici, li se conferă titlul onorific "Maestru în Artă".


      PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                               Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 20 martie 2001.
Nr. 1926-II.