DPO1929/2001
ID intern unic:  289446
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1929
din  21.03.2001
privind conferirea de titluri onorifice
Publicat : 29.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 137
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale, activitate concertistică prodigioasă şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
                               Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului  
Valeriu CORDINEANU   - conducător artistic al Formaţiei "Cristal"
domnului Vitalie DANI      - solist-vocalist la Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină";
                                 Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei
Ana BELCIVICINA         - solistă-vocalistă în Orchestra de Muzică Populară Bulgară
                                           din satul Tvardiţa, judeţul Taraclia.


      PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                  Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 21 martie 2001.
Nr. 1929-II.