DPO1931/2001
ID intern unic:  289454
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1931
din  22.03.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 29.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 139
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi participare activă la viaţa obştească, se conferă:
                               Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei      
Svetlana MÎSLIŢCHI         - subprefect al municipiului Chişinău
domnului
Anatol ONCEANU            - viceprimar general al municipiului Chişinău;
                                  Medalia "Meritul Civic"
doamnei Tamara LAZU      - şef de direcţie la Prefectura judeţului Ungheni
domnului Dumitru PERJU    - primar al comunei Negureni, judeţul Orhei.


PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                        Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 22 martie 2001.
Nr. 1931-II.