DPO1932/2001
ID intern unic:  289456
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1932
din  22.03.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 29.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 140
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în sistemul comerţului şi cooperaţiei de consum, diversificarea serviciilor prestate populaţiei şi contribuţie la modernizarea tehnologiei de comercializare a mărfurilor, se conferă:
                                           Ordinul "Gloria Muncii"
domnului  
Serghei BELEACOV - director general al Firmei Republicane de Stat "Poliresurse";
                                           Medalia "Meritul Civic"
domnului  
Gheorghe COVAL     - preşedinte al Consiliului de Administraţie al Uniunii
                                    Cooperativelor de Consum din judeţul Edineţ.


      PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                     Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 22 martie 2001.
Nr. 1932-II.