DPO1934/2001
ID intern unic:  289460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1934
din  23.03.2001
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
 Ştefan ODAGIU şi Dmitri PARMACLI
Publicat : 29.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 142
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea creaţiei tehnice, activitate prodigioasă în domeniul inventicii şi contribuţie la implementarea în producţie a unor elaborări de înaltă eficienţă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
     domnului Ştefan ODAGIU   - membru al Consiliului Republican al Mişcării Obşteşti a
              Inventatorilor şi Raţionalizatorilor;
Medalia "Meritul Civic"
     domnului 
     Dmitri PARMACLI               
- membru al Consiliului Republican al Mişcării Obşteşti
                a Inventatorilor şi Raţionalizatorilor.

     PREŞEDINTELE
     REPUBLICII MOLDOVA                                  Petru LUCINSCHI

     Chişinău, 23 martie 2001.
      Nr. 1934-II.