DPO1935/2001
ID intern unic:  289462
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1935
din  24.03.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 29.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 143
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate de creaţie prodigioasă, contribuţie substanţială la afirmarea valorilor spirituale naţionale şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
                 "Ordinul Republicii"
domnului Dumitru FUSU        - actor;
                   Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Boris BECHET        - actor
domnului Ion CUZUIOC        - scriitor;
                    Titlul onorific "Maestru al Literaturii"
domnului Ion VIERU               - scriitor;
                     Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului Veaceslav DABIJA   - operator imagine film.


PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                             Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 24 martie 2001.
Nr. 1935-II.