DPO1936/2001
ID intern unic:  289464
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1936
din  26.03.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 29.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 35-38     art Nr : 144
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi morale şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Ştefan PETRACHE          - solist-vocalist
domnului Mihai URSU      - director al Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie
                                                  Naturală;
Titlul onorific "Maestru în Artă"
domnului                           - vicepreşedinte al Uniunii
Vladimir BELEAEV   Compozitorilor şi Muzicologilor
doamnei Nina
COCAREVA                   - profesor la Liceul Republican de Muzică "S.Rahmaninov"
domnului    
Gheorghe CREŢU            - conducător artistic al Orchestrei de Muzică Populară "Căruţa",
                                           Chişinău
domnului  
Anatol MAGDIL               - coregraf în Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare
                                            "Joc"
doamnei Ludmila PELIN   - lector superior la Universitatea de Stat a Artelor
domnului      
Iustin SCARLAT              - prorector al Universităţii de Stat a  Artelor
domnului Gheorghe SIN    - profesor la Colegiul Republican de Muzică "Ştefan Neaga"
domnului Victor STAHI     - director de departament la Compania de Stat
                                            "Teleradio-Moldova"
doamnei      
Tatiana SVIRIDOVA        - profesor la Liceul Republican de Muzică "S.Rahmaninov";
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Felix BESSONOV - şef de secţie la Teatrul Naţional de Operă şi Balet
domnului                               - regizor-şef de sunet la Compania
Victor BOCICOVAR   de Stat "Teleradio-Moldova"
domnului Vladimir COBER    - profesor la Şcoala de Muzică
                                                 nr. 3, Chişinău
doamnei  
Aurelia CORNEŢCHI           - secretar ştiinţific la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
domnului Ion GĂINĂ             - muzeograf
doamnei  
Tamara GRIŢENCO              - şef de catedră la Colegiul Republican de Creaţie Populară
doamnei Elvira KERN             - profesor la Liceul Republican de Coregrafie
doamnei  
Tatiana NICOLAESCO          - specialist principal la Ministerul Culturii
doamnei  
Alexandra STACANOVA       - şef de secţie la Casa-muzeu   "A.S.Puşkin".


      PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                          Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 26 martie 2001.
Nr. 1936-II.