DPO1937/2001
ID intern unic:  289465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1937
din  26.03.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 29.03.2001 în Monitorul Oficial Nr. 35-37     art Nr : 145
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în complexul agroindustrial, merite în modernizarea procesului de producţie şi contribuţie substanţială la diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Zosim BODIU      - viceministru al agriculturii şi industriei prelucrătoare;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Ion MUNTEAN   - director al Societăţii cu Răspundere Limitată "Migrad",
                                              judeţul Edineţ
domnului Ion TOZLOVAN - consultant la Consiliul judeţean Soroca;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului  
Nicolae PLOŞNIŢA            - director general adjunct al Întreprinderii Mixte
                                               "Vitanta-Intravest" S.A.

   
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                              Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 26 martie 2001.
Nr. 1937-II.