DPO1938/2001
ID intern unic:  289467
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1938
din  27.03.2001
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 03.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 39     art Nr : 153
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele financiare şi contribuţie substanţială la crearea şi dezvoltarea sistemului bancar al republicii, se conferă:
"Ordinul Republicii"
domnului Leonid TALMACI                   - guvernator al Băncii Naţionale a Moldovei;
doamnei Natalia VRABIE                       - preşedinte al Consiliului de administraţie al
                                                                       Băncii Comerciale "Moldova-Agroindbank"
                                                                       S.A.;
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Veronica BACALU                   - viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei
domnului Nicolae DORIN                        - preşedinte al Consiliului de administraţie
                                                                        al Băncii Comerciale pe Acţiuni "Mobiasbancă"
domnului
Vladimir SUETNOV                                - preşedinte al Consiliului de
                                                                        administraţie al Băncii Comerciale
                                                                        pe Acţiuni "Banca Socială"
domnului
Victor ŢURCANU                                   - preşedinte al Consiliului de
                                                                         administraţie al Băncii Comerciale
                                                                         pe Acţiuni "Victoriabank";
Medalia "Meritul Civic"
doamnei
Valentina CALCÎI                                     - vicepreşedinte al Consiliului de
                                                                         administraţie al Băncii Comerciale pe
                                                                         Acţiuni "Banca Socială"
doamnei
Ludmila CAŞENCO                                 - şef de direcţie la Banca Comercială
                                                                          pe Acţiuni "Banca de Economii"
doamnei
Evdokia CERNEAEVA                            - şef de direcţie la Banca Naţională a
                                                                         Moldovei
domnului
Grigore FURTUNĂ                                  - vicepreşedinte al Consiliului de
                                                                         administraţie al Băncii Comerciale
                                                                         "Moldova-Agroindbank"
                                                                         S.A.
doamnei
Tatiana HVOSTOVEŢ                             - prim-vicepreşedinte al Consiliului de
                                                                         administraţie al Băncii Comerciale pe
                                                                         Acţiuni "Mobiasbancă"
doamnei
Galina PROIDISVET                               - vicepreşedinte al Consiliului de
                                                                        administraţie al Băncii Comerciale
                                                                         pe Acţiuni "Victoriabank"
domnului
Iurie VASILACHI                                    - prim-vicepreşedinte al Consiliului de
                                                                         administraţie al Băncii Comerciale pe
                                                                        Acţiuni "Energbank";
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei
Elena DOBÎNDA                                     - şef de direcţie la Banca Naţională a
                                                                        Moldovei
domnului
Ion LAGUZINSCHI                                 - director al Filialei Bălţi a Băncii Comerciale
                                                                    pe Acţiuni "Banca Socială".


      PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 27
martie 2001.
Nr. 1938-II.