DPO1942/2001
ID intern unic:  289477
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1942
din  27.03.2001
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Atanasia STOIANOVA
Publicat : 03.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 39     art Nr : 155
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la păstrarea şi propagarea moştenirii culturale, la afirmarea valorilor spirituale şi morale şi participare activă la procesul de armonizare a relaţiilor interetnice, doamnei Atanasia STOIANOVA, director general al Departamentului Relaţii Naţionale şi Funcţionarea Limbilor, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".


PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                    Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 27 martie 2001.
Nr. 1942-II.