DPO1945/2004
ID intern unic:  289484
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1945
din  28.07.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare" domnului Victor ANDRUŞCIAC
Publicat : 06.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 132     art Nr : 731
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în organele administraţiei publice, contribuţie substanţială la promovarea politicii externe a statului şi activitate legislativă şi obştească prodigioasă, domnului Victor ANDRUŞCIAC, vicepreşedinte al Comisiei pentru politică externă a Parlamentului, i se conferă "Ordinul de Onoare".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 28 iulie 2004.
Nr. 1945-III.