DPO1948/2004
ID intern unic:  289490
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1948
din  29.07.2004
privind conferirea "Ordinului de Onoare"
Publicat : 06.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 132     art Nr : 732
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la edificarea Complexului Memorial "Capul de Pod - Şerpeni", merite deosebite în păstrarea şi propagarea moştenirii istorico-culturale şi educarea militaro-patriotică a tinerei generaţii, se conferă "Ordinul de Onoare" următorilor:
BASOV Victor     - şef adjunct de direcţie la Ministerul Apărării
BATURA Boris     - preşedinte al Comitetului Executiv Regional Moghiliov,
        Republica Belarus
GRINEVEŢKI Serghei   - preşedinte al Administraţiei Regionale de Stat Odesa,
        Ucraina
GUŢUL Nicolai     - preşedinte al Cîrmuirii Organizaţiei pentru Apărarea
        Drepturilor Slavilor "VECE" din Republica Moldova
PRIMASIUK Aleksandr   - maistru la Societatea pe Acţiuni << Головинский карьер
    "Гранит">>, regiunea Jitomir, Ucraina
STARODUBŢEV Vasili   - guvernator al regiunii Tula, Federaţia Rusă
ŞOIHET Semion     - arhitect principal al Complexului Memorial "Capul de
        Pod - Şerpeni".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 29 iulie 2004.
Nr. 1948-III.