DPO1951/2004
ID intern unic:  289500
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1951
din  30.07.2004
privind conferirea de distincţii de stat doamnelor Olga ŢURCAN şi Evdochia DOLGOVA
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138     art Nr : 752
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, contribuţie la sporirea eficienţei producţiei şi activitate de raţionalizare intensă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
doamnei Olga ŢURCAN     - muncitoare la Întreprinderea Mixtă
          "Fabrica de drojdii din Chişinău" S.A.;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Evdochia DOLGOVA   - maistru la Întreprinderea Mixtă
          "Fabrica de drojdii din Chişinău"  S.A.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 30 iulie 2004.
Nr. 1951-III.