DPO1956/2004
ID intern unic:  289510
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1956
din  30.07.2004
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători de la Societatea
pe Acţiuni "Tutun-CTC"
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138     art Nr : 753
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în industria prelucrătoare, merite în diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate şi contribuţie la iniţierea în profesie a tinerlor muncitori, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Dmitri MULER       - mecanic-reglor;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Ludmila DENUŢA     - preşedinte al comitetului sindical
doamnei Galina SALAGUB     - mecanic.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 30 iulie 2004.
Nr. 1956-III.