DPO1957/2001
ID intern unic:  289511
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1957
din  03.04.2001
privind numirea domnului Sveatoslav MOLDOVAN
în funcţia de judecător la Curtea de Apel
Publicat : 03.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 40-41     art Nr : 167
În temeiul art. 116 alin. (2) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 7 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Domnul Sveatoslav MOLDOVAN se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel.


PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                    Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 3 aprilie 2001.
  Nr. 1957-II.