DPO1958/2001
ID intern unic:  289513
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1958
din  03.04.2001
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 03.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 40-41     art Nr : 168
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului, Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Doamnele Angela CATANĂ, Adriana GARBUZ şi Tamara MEREUŢĂ se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă.


PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                Petru LUCINSCHI


      Chişinău, 3 aprilie 2001.
  Nr. 1958-II.