DPO1965/2004
ID intern unic:  289529
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1965
din  30.07.2004
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138     art Nr : 754
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul învăţămîntului, contrubuţie substanţială la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
APOSTOLOVA Reghina     - director al Şcolii Medii Ruse nr. 14 din municipiul
          Chişinău
TODOS Petru       - prorector al Universităţii Tehnice a Moldovei
ŢURCANU Viorel       - şef de catedră la Academia de Studii Economice din
          Moldova;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
BELEAVSCHI Mihail     - profesor la Şcoala Medie Moldovenească din oraşul
          Dubăsari
BUCEAŢCHI Petru     - director al Colegiului Republican de Informatică
BUNU Ion         - şef de catedră la Academia de Studii Economice din
          Moldova
CILIBIŢCHI-PISCORSCHI Natalia- profesor la Şcoala Medie nr. 48 din municipiul Chişinău
COJOCARU Lidia-Elizaveta   - profesor la Şcoala Medie Rusă nr. 3 din oraşul Drochia
FUSU Ion         - conferenţiar universitar la Institutul Naţional de
          Educaţie Fizică şi Sport
GRATI Vasile       - şef de catedră la Universitatea de Stat din Tiraspol
MARDARI Ludmila     - şef adjunct al Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi
          Sport, UTA Găgăuzia
MOCANU Emilia       - director al Şcolii-Internat din oraşul Cahul
MOLDOVANU Gheorghe   - şef de catedră la Academia de Studii Economice din
          Moldova
ORFIN Zinaida       - profesor la Liceul Toretic "Mihai Eminescu" din oraşul
          Sîngerei
POLIUHOV Nicolai     - profesor la Universitatea de Stat din Comrat
POSTICĂ Gheorghe     - prorector al Universităţii Libere Internaţionale din
          Moldova
TRIBOI Vasile       - secretar general al Federaţiei Sportului Universitar
ZLOBIN Vasilisa       - director al Şcolii-Grădiniţă nr. 136  din municipiul
           Chişinău;
Titlul onorific "Om Emerit" următorilor:
BANUH Nicolae       - prorector al Universităţii Pedagogice de Stat
          "Ion Creangă"
CRISTEI Tamara       - lector superior la Universitatea de Stat din Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 30 iulie 2004.
Nr. 1965-III.