DPO1966/2004
ID intern unic:  289530
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1966
din  30.07.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Victor ZAGREBELNÎI
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138     art Nr : 755
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul arhitecturii, contribuţie la edificarea obiectivelor productive şi de menire social-culturală şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, domnului Victor ZAGREBELNÎI, arhitect al oraşului Vulcăneşti, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 30 iulie 2004.
Nr. 1966-III.