DPO197/2005
ID intern unic:  289536
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 197
din  08.08.2005
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
  doamnei Raisa SUVEICĂ
Publicat : 12.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 590
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic.  - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii,  contribuţie la propagarea valorilor spirituale şi morale şi activitate organizatorică intensă, doamnei Raisa SUVEICĂ, director al Editurii de Stat Cartea Moldovei, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".

PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                               Vladimir VORONIN

Chişinău, 8 august 2005.
Nr. 197-IV.