DPO1972/2004
ID intern unic:  289539
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1972
din  31.07.2004
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului Gheorghe TABUNŞCIC
Publicat : 13.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 138     art Nr : 756
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de stat, contribuţie substanţială la dezvoltarea economică şi social-culturală a localităţilor şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Gheorghe TABUNŞCIC, Guvernator (Başcan) al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 31 iulie 2004.
Nr. 1972-III.