DPO1981/2004
ID intern unic:  289552
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1981
din  24.08.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Vladimir COLESNICENCO
Publicat : 27.08.2004 în Monitorul Oficial Nr. 156     art Nr : 763
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea economiei republicii, merite în modernizarea gospodăriei hoteliere şi activitate intensă de binefacere şi sponsorizare, domnului Vladimir COLESNICENCO, preşedinte al Consiliului de Observatori al Întreprinderii Mixte Moldo-Canadiene "Jolly Alon" S.A., i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA           Vladimir VORONIN
Chişinău, 24 august 2004.
Nr. 1981-III.