DPO1984/2004
ID intern unic:  289555
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1984
din  25.08.2004
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Andrei MUNTEANU
Publicat : 03.09.2004 în Monitorul Oficial Nr. 163     art Nr : 768
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, merite deosebite în perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi contribuţie substanţială la organizarea odihnei de vară a copiilor, domnului Andrei MUNTEANU, director al Taberei de Odihnă "Mioriţa" din satul Ivancea, raionul Orhei, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                                                Vladimir VORONIN
Chişinău, 25 august 2004.
Nr. 1984-III.